پایین جام جهانی اروپا مقدماتی جام جهانی 2018

پایین: جام جهانی اروپا مقدماتی جام جهانی 2018 لهستان رومانی lahestan romani moghadamati jam jahani 2018

گت بلاگز اخبار اجتماعی رد اعاده دادرسی ثلاث، راننده اتفاق خیابان پاسداران از سوی دیوان عالی کشور

زینب طاهری وکیل محمد ثلاث، متهم اتفاق گلستان هفتم گفت‌: اعاده دادرسی موکلم از سوی دیوان عالی کشور رد شد و پیگیری مجدد را قبول نکردند. 

رد اعاده دادرسی ثلاث، راننده اتفاق خیابان پاسداران از سوی دیوان عالی کشور

رد اعاده دادرسی ثلاث، راننده اتفاق خیابان پاسداران از سوی دیوان عالی کشور

عبارات مهم : گلستان

زینب طاهری وکیل محمد ثلاث، متهم اتفاق گلستان هفتم گفت : اعاده دادرسی موکلم از سوی دیوان عالی کشور رد شد و پیگیری مجدد را قبول نکردند.

اعاده دادرسی محمد ثلاث رد شد.

زینب طاهری وکیل محمد ثلاث در گفت وگو با ایلنا، راجع به آخرین اوضاع پیگیری به اعاده دادرسی محمدثلاث متهم اتفاق گلستان هفتم گفت : اعاده دادرسی موکلم از سوی دیوان عالی کشور رد شد و پیگیری مجدد را قبول نکردند.

رد اعاده دادرسی ثلاث، راننده اتفاق خیابان پاسداران از سوی دیوان عالی کشور

واژه های کلیدی: گلستان | خیابان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz